czwartek, 27 czerwiec 2024 09:37

Młodzież na dachach bloków. Zarząd osiedla apeluje do mieszkańców o współpracę

Młodzież na dachach bloków stwarza zagrożenie. Młodzież na dachach bloków stwarza zagrożenie. Fot: Pixabay

W Poznaniu, na Osiedlu Orła Białego, zarządzanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle Młodych", pojawił się poważny problem związany z nieautoryzowanym dostępem na dachy budynków. Władze osiedla wystosowały apel do rodziców, aby zwrócili uwagę swoim dzieciom na niebezpieczeństwa wynikające z takich działań.

 

Zwiększone zagrożenia na osiedlu 

W ostatnich tygodniach na Osiedlu Orła Białego zanotowano kilka przypadków, w których dzieci i młodzież bez zgody wchodziły na dachy budynków. Takie działania są nie tylko nielegalne, ale przede wszystkim niebezpieczne. Wspinanie się na dachy może prowadzić do poważnych wypadków, takich jak upadki z dużej wysokości, które mogą skończyć się tragicznie.

Ryszard Nowak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych", zaznacza, że zarząd już podjął działania mające na celu zabezpieczenie dachów przed nieautoryzowanym dostępem. Zainstalowano dodatkowe zabezpieczenia, takie jak wzmocnione zamki oraz systemy alarmowe, aby utrudnić wejście na dachy. Jednakże, podkreśla on, że współpraca mieszkańców jest kluczowa w zapobieganiu takim incydentom.

Rola rodziców i mieszkańców

Zarząd Osiedla Orła Białego zwraca się z prośbą do rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat niebezpieczeństw związanych z wchodzeniem na dachy. Edukacja na temat potencjalnych zagrożeń jest niezwykle ważna. Rodzice powinni wyjaśnić dzieciom, że takie zachowanie jest nie tylko ryzykowne, ale również niezgodne z prawem.

Ponadto, mieszkańcy osiedla proszeni są o czujność i zgłaszanie wszelkich przypadków naruszeń zakazu wchodzenia na dachy zarówno do zarządu, jak i do policji. Szybkie reagowanie na takie sytuacje może pomóc w zapobieganiu potencjalnym tragediom.

Dalsze kroki i apel do społeczności

W odpowiedzi na zaistniałe incydenty, zarząd osiedla planuje wdrożenie dodatkowych środków bezpieczeństwa. Oprócz wzmocnionych zabezpieczeń fizycznych, rozważane jest także zatrudnienie dodatkowej ochrony oraz zwiększenie liczby patroli policji w okolicy. Celem tych działań jest stworzenie bezpiecznego środowiska dla wszystkich mieszkańców osiedla.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" apeluje do całej społeczności o współpracę i odpowiedzialne zachowanie. Tylko wspólnymi siłami można skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom i zapewnić bezpieczeństwo na terenie osiedla. Każdy mieszkaniec może odegrać ważną rolę w dbaniu o wspólne dobro i ochronę przed potencjalnymi wypadkami.

 

Źródło: tenpoznan.pl