sobota, 10 czerwiec 2023 11:55

Co to jest piorunochron?

Co to jest piorunochron? Co to jest piorunochron? fot: pixabay

Wczoraj, podczas burzy zapytałem się rodziców czym są piorunochrony. Teraz kiedy już wiem czym są i do czego służą, mogę o nich powiedzieć wam.

 

Czym są piorunochrony?

Piorunochrony są urządzeniami stosowanymi w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniami atmosferycznymi, zwłaszcza uderzeniami piorunów. Są to ważne elementy systemów ochrony przeciwpiorunowej, które mają na celu minimalizowanie ryzyka pożarów, uszkodzeń budynków oraz zagrożenia dla życia ludzkiego.

Do czego one służą?

Podstawowym celem tych instalacji jest przyciąganie uderzeń piorunów i kierowanie ich energii bezpiecznie do ziemi, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez eksplozje, pożary i uszkodzenia konstrukcyjne. Działanie piorunochronu opiera się na zasadzie neutralizacji ładunków elektrycznych.

Jak zbudowany jest piorunochron?

Typowy piorunochron składa się z trzech podstawowych elementów: przewodzącego piorunochronu, systemu odgromowego i uziemienia. Przewodzący piorunochron to wysoki metalowy maszt lub przewód, który jest zamontowany na szczycie budynku i wystaje ponad najwyższy punkt struktury. Jego rolą jest przyciąganie uderzeń piorunów, które zamiast uderzyć w sam budynek będą miały tendencję do uderzania w piorunochron.

System odgromowy, zwany również systemem odgromowym piorunochronu, to sieć przewodów i połączeń, która prowadzi prąd z przewodzącego piorunochronu w dół do ziemi. Składa się z pionowych przewodów spływowych, które prowadzą energię piorunów do ziemi, oraz poziomych przewodów zwanych połączeniami równoległymi, które łączą spływy i przewody uziemiające.

Uziemienie jest kluczowym elementem piorunochronu. Składa się z odpowiednio rozmieszczonych przewodów uziemiających, które prowadzą prąd elektryczny do ziemi. Przewody te są zazwyczaj zanurzone w ziemi na znacznej głębokości w celu zapewnienia skutecznego rozproszenia energii piorunów.

W momencie, gdy błyskawica uderza w przewodzący piorunochron, energia elektryczna jest skierowana przez system odgromowy i przewody uziemiające w bezpieczny sposób do ziemi. Przewodzenie energii pioruna w ten sposób minimalizuje ryzyko uszkodzenia budynku i pożaru. Instalacje te szczególnie ważne w budynkach o dużej wysokości, takich jak wieżowce, kościoły, katedry i inne konstrukcje o wystawionej na działanie piorunów architekturze.

 

Mam nadzieję że po przeczytaniu tego artykułu, już wiecie czym są piorunochrony, tak jak ja.