piątek, 11 listopad 2022 15:15

Chrześcijanie: Tchnienie Boże i krzyż na każdym z nas

Nasz krzyż Nasz krzyż fot: pixabay

Na świecie Chrześcijaństwo jest największą religią. I skupia od 1,5 do 2 miliardów wyznawców. Natomiast z tego Katolicy stanowią 17,7 procent ludności świata, czyli Katolików jest ponad 1,3 miliarda i z każdym rokiem na świecie ich liczba wzrasta. Bywa, że jednego roku przybywa na świecie nawet ponad 16 milionów Katolików. Natomiast, gdy chodzi o Polskę, to Kościół Rzymskokatolicki w Polsce liczy 32,4 milionów wiernych licząc wszystkich ochrzczonych.

Katolicyzm jest wyznaniem religijnym opierającym się na wierze w Jedynego Boga w Trzech Osobach Boskich. Pierwszą Osobą jest Bóg Ojciec, Drugą Osobą Syn Boży a Trzecią Osobą Duch Święty. Wszystkie Trzy Osoby Boskie tworzą nierozerwalną Całość - Jedno Bóstwo.

Trójca Święta

Bóg Ojciec 

Bóg Ojciec jest duchem, jest Stwórcą wszystkiego. Z racji tego, że jest duchem, to nikt nigdy Boga nie widział. Jak pisze Jan Apostoł w Ewangelii Świętej "Na początku było Słowo. A Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga i przez Nie wszystko się stało, co się stało". 

Syn Boży

Syn Boży, czyli Jezus Chrystus jest widzialnym Bogiem, który przyszedł na ziemię ponad 2 tysiące lat temu i wcielił się w ciało człowieka za sprawą Ducha Świętego podczas Zwiastowania. Narodził się z Maryi Panny, aby wybawić ludzi od śmierci wiecznej i zbawić wszystkich ludzi poprzez Swoją śmierć męczeńską. Lecz zbawić tylko tych ludzi, którzy sami będą pragnąć zbawienia swojej duszy. Każdy człowiek przez Stwórcę obdarzony jest wolną wolą i zawsze może wybierać dobro lub zło. I dlatego zbawienia dostąpią tylko te osoby, które pragną zbawienia i w swoim życiu prawie postępują, mają wiarę w Pana Boga i są miłosierni. Jak postępować w życiu wiemy dzięki Światłu, które przekazał nam Jezus Chrystus i które znajdujemy w Piśmie Świętym, bo tam zawarte są Słowa Samego Pana Boga. 

Duch Święty

Duch Święty jest Tchnieniem Bożym, którym każdy z nas został obdarowany w chwili poczęcia. Bo właśnie w chwili poczęcia każdy człowiek otrzymał od Pana Boga duszę, która będzie w jego ciele przez całe jego ziemskie życie. A w chwili śmierci odejdzie z powrotem do Boga Ojca, aby móc obcować z Panem Bogiem już na wieczność. Jednak pod warunkiem, że będzie dusza godna obcowania z Panem Bogiem, czyli będzie zjednoczona ze Stwórcą poprzez skarby zgromadzone przez siebie w niebie zgodnie z tym, jak nauczał Pan Jezus mówiąc "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi a gromadźcie sobie skarby w niebie, bo tam ich nikt nie ukradnie i mole nie zjedzą". 

Nasze ciało jako Świątynia

Tchnienie Boże, którym jest nasza dusza znajduje się w nas i dlatego nasze ciała są Świątynią Ducha Świętego. A skoro są Świątynią Tchnienia Bożego, to powinniśmy postępować w swoim życiu tak, aby Tchnienie Boże czuło się w naszym ciele, jak najlepiej. Aby było Mu miło, dostojnie, wygodnie i aby niczym nie było splamione. A jeżeli już na wskutek naszej ludzkiej ułomności zdarzy się grzech, bo jednak trzeba przyznać, że człowiek mimo nawet najszczerszych chęci bardzo często błądzi i na wskutek grzechu oddala się od Pana Boga, to od tego jest Sakrament Pokuty i zawsze może zmazać swój grzech podczas Spowiedzi Świętej, w której Pan Bóg przy pomocy Kapłana przebacza nam nasze przewinienia i nasza dusza znowu jest czyściutka i Tchnienie Boże w naszym ciele znowu ma miło, dobrze i dostojnie. W celu pokazania tego nasze ciało możemy przyozdobić naszyjnikiem z chrześcijańśkim krzyżem - duży wybór znajdziemy tutaj - https://www.trendhim.pl/naszyjniki/naszyjniki-z-krzyzem-c.html Każdy z nas nosi swój krzyż, więc dlaczego nie pozyskać jednego z takich np w Trendhim.pl.