wtorek, 01 listopad 2022 10:13

Co zrobić ze zużytym tonerem lub tuszem — kilka prostych zasad, by chronić środowisko

Pojemniki na zużyte tonery Pojemniki na zużyte tonery pixabay

Drukarki są niemal w każdym biurze, firmie czy przedsiębiorstwie. To również coraz powszechniej używany sprzęt w domach. Drukowanie różnych materiałów stało się dzięki temu proste i szybkie. Co jednak zrobić z tonerem lub tuszem, który się skończył? Gdzie wyrzucić pojemnik na zużyte tonery?

 

Z tego artykułu dowiesz się co zrobić ze zużytym tonerem?

  • Dlaczego nie wolno wyrzucać do zwykłych śmieci zużytych tonerów oraz tuszu?
  • Co zrobić z pojemnikiem na zużyty toner?
  • Gdzie wyrzucić zużyty toner lub tusz?
  • Jak wygląda utylizacja tonerów i tuszów oraz pojemników na zużyty toner w firmie

Utylizacja zużytych tonerów i tuszów – czy wolno je wyrzucić do normalnych śmieci?

Tusz i toner to wieloskładnikowe substancje chemiczne. Tusz ma formę płynną, jego bazę stanowi woda połączona z rozpuszczalnikiem, która zawiera odpowiednie barwniki. W tuszu znajdują się również dodatkowe składniki, takie jak humektanty, czy surfaktanty, które hamują przed nadmiernym zawilgoceniem, oraz przeciwdziałają mieszaniu się kolorów.

Toner stosowany w drukarkach laserowych ma formę bardzo drobnego proszku, który w procesie drukowania jest nanoszony na papier, a następnie utrwalany w wysokiej temperaturze. Obecnie jest wytwarzany z tego samego materiału co butelki PET z dodatkiem żywic, pigmentów i żelaza. Drobne cząsteczki żelaza są niezbędne w procesie nanoszenia tonera na papier, żywice zaś umożliwiają utrwalenie proszku na papierze w fuserze.

Wydruki nie są szkodliwe, inaczej jest jednak z niewykorzystanymi tonerami, czy tuszami. Pojemniki po zużytym tonerze lub tuszu, które są wyrzucane do zwykłych śmieci i trafiają na wysypiska, są poddawana działaniu czynników atmosferycznych. Jeśli znajdujące się w nich resztki dostaną się do środowiska, gleby, powietrza i wody mogą spowodować skażenie i wpływać negatywnie na środowisko.

Właśnie dlatego nie wolno ich wyrzucać do normalnych śmieci, a jedynie specjalnych pojemników, które są do tego przeznaczone.

Co zrobić z pojemnikiem na zużyte tonery?

Pojemniki na zużyte tonery to elementy drukarek laserowych. Toner, tak jak wcześniej zostało wspomniane, ma formę bardzo drobnego proszku, który w procesie elektromagnetycznym jest przenoszony na papier, a następnie utrwalany. Nadmiar proszku, który pozostaje, jest usuwany do specjalnego pojemnika na zużyty toner.

W niektórych modelach drukarek laserowych pojemniki te są scalone z tonerem w jednym kartridżu  i usuwane przy wymianie wkładu. Istnieje jednak coraz więcej modeli urządzeń drukujących, które pojemnik na zużyty toner mają oddzielnie. Wymieniany jest po całkowitym jego zapełnieniu, o czym informuje drukarka.

Podobnie jak zużyte kartridże, tak i pojemniki na zużyte tonery muszą być utylizowane zgodnie z przepisami, czyli wyrzucane do przeznaczonych do tego pojemników. Należy pamiętać, że pojemników nie wolno otwierać, czy samodzielnie opróżniać, ponieważ zawarty w nich drobny proszek może dostać się do organizmu.

Gdzie można wyrzucić zużyty toner lub tusz?

Jeśli posiadasz drukarkę laserową lub atramentową i zastanawiasz się co zrobić ze zużytym tuszem, lub tonerem, oto kilka możliwości.

Osoby, które nie prowadzą działalności, nie mają obowiązku ewidencji odpadów. W związku z tym zużyte tusze, tonery i pojemniki na zużyty toner możesz:

  • Oddać do skupu, gdzie dostaniesz za nie parę złotych;
  • Oddać je do sklepu, a przedsiębiorca ma obowiązek przyjąć je bez dodatkowych opłat;
  • Oddać do znajdującego się w każdej gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
  • Poddać regeneracji – czyli napełnić ponownie zbiornik tuszem lub tonerem, dzięki czemu nie tylko oszczędzasz pieniądze, lecz także chronisz środowisko.

Utylizacja tuszy, tonerów i pojemników na zużyty toner w firmie

14 grudnia 2012 roku, weszła specjalna ustawa o odpadach, która reguluje przepisy utylizowania odpadów, w tym zużytych tonerów i tuszy oraz pojemników na zużyte tonery. Zobowiązuje ona wszystkich przedsiębiorców posiadających urządzenia drukujące do bezpiecznego utylizowania odpadów. Mają również obowiązek prowadzenia Karty Przekazania odpadów, która jest potwierdzeniem trzymania się przepisów. To zobowiązanie dotyczy firmy wytwarzających do 100 kg odpadów rocznie.

W 2020 wszedł dodatkowy przepis, który duże firmy i przedsiębiorstwa zobowiązuje do posiadania wpisu do Bazy Danych Odpadowych.