poniedziałek, 29 kwiecień 2024 17:17

Długotrwałe skutki stresu wśród nastolatków

 Długotrwałe skutki stresu wśród nastolatków Długotrwałe skutki stresu wśród nastolatków Pixabay

Naukowcy alarmują, że intensywny stres doświadczany w okresie nastoletnim może mieć poważne, długotrwałe konsekwencje dla zdrowia psychicznego. Badania prowadzone zarówno na ludziach, jak i zwierzętach ukazują zwiększone ryzyko wystąpienia problemów psychicznych w dorosłości, co wiąże się ze zmianami w mózgu, który w okresie dojrzewania jest szczególnie wrażliwy.

 

  1. Jaki jest wpływ silnego stresu w okresie nastoletnim na zdrowie psychiczne w dorosłości?
  2. Jakie eksperymenty przeprowadzono na myszach w celu zbadania wpływu stresu na zdrowie psychiczne?
  3. Jak stres wpływa na aktywność genów w mózgu i co to oznacza dla zdrowia psychicznego?
  4. Jaki związek naukowcy zauważyli między stresem a problemami psychicznymi u nastolatków?
  5. Jakie są korzyści ze spokojnego nastoletniego życia w kontekście zdrowia psychicznego w dorosłości?
  6. Jakie strategie proponują naukowcy w celu promowania pozytywnego afektu wśród nastolatków?

Nadmierny stres a zdrowie psychiczne

Naukowcy z Johns Hopkins Medicine w badaniach na zwierzętach odkryli, że nadmierny stres w okresie nastoletnim może zwiększyć ryzyko depresji poporodowej u kobiet. Podobne wnioski płyną z badań przeprowadzonych na ludziach, które wskazują na częstsze występowanie depresji poporodowej wśród mieszkanek miast, gdzie stresogenne czynniki są bardziej obecne.

Wpływ stresu na funkcjonowanie mózgu

Badacze z Uniwersytetu w São Paulo zauważyli, że stres doświadczany w młodości może wpłynąć na zmianę aktywności genów w mózgu, co zwiększa podatność na choroby psychiczne w dorosłości. W szczególności dotyczy to kory przedczołowej, która odpowiada za regulację emocji. U szczurów, które doświadczyły silnego stresu, obserwowano negatywne zmiany w ekspresji genów, co miało wpływ na ich zachowania i funkcjonowanie poznawcze.

Dane z Uniwersytetu w Aarhus

Zespół z Uniwersytetu w Aarhus, analizując dane prawie 12 tys. osób, zauważył, że subiektywnie odczuwany stres w okresie nastoletnim znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia problemów psychicznych. Nastolatki z wysokim poziomem stresu są bardziej narażone na rozwój zaburzeń psychicznych, co podkreśla znaczenie interwencji mających na celu redukcję stresu.

Rola pozytywnego afektu

Badania przeprowadzone przez zespół z Harvard University wykazały, że nastolatki z bardziej pozytywnym afektem mają lepsze zdrowie psychiczne w dorosłości. Pozytywny afekt, manifestujący się przez częste doświadczanie szczęścia, radości czy spokoju, może być wspierany przez odpowiednie interwencje społeczne i edukacyjne, co prowadzi do lepszego zdrowia i samopoczucia.

Znaczenie stabilnego otoczenia i redukcji stresu

Eksperci zwracają uwagę, że w dbaniu o dobrostan nastolatków kluczowe jest zapewnienie stabilnego otoczenia rodzinnego, zdrowych zainteresowań i wsparcia ze strony opiekunów. Redukcja stresu, poprzez odpowiednią troskę o sen, ćwiczenia fizyczne i zdrowe relacje, jest istotna w zapobieganiu długoterminowym skutkom stresu.

Źródło: Serwis zdrowie